OTEVŘENÍ MŠ

  DBEJTE NA DODRŽENÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH MŠMT.
● Příchod dětí je stanoven v době ​od 6,00 hod. do 7,25 hod​.V jinou dobu nebude z organizačních důvodů možné děti přivádět. Žádné​ vyjímky nebudou možné.
● Při příchodu projde dítě vstupní kontrolou =​ ranním filtrem​, která spočívá ve vizuální kontrole zdravotního stavu dítěte, změření teploty, dezinfekce rukou a první den bude součástí předání čestného prohlášení zákonných zástupců.Prohlášení je dostupné ke stažení na webu školy. Pokud to nebude nutné, rodiče nebudou do budovy vstupovat a dítě si převezme pověřená osoba u vstupu. V odůvodněných případech může rodič vstoupit do budovy na nezbytně nutnou dobu a po celou tuto dobu se musí chránit rouškou.
● Odchod dětí z mateřské školy bude možný až po ​14,30 hod. nejpozději v 16,00 hod. 
● Denní pitný režim bude zajištěn​ z vlastních lahví​, které si děti vždy ráno přinesou a odpoledne zase odnesou. Lahve dětem vhodně označte !!!!!!!, aby nedocházelo k záměně. Ta by mohla přispívat k šíření nežádoucích virů. Láhve budeme podle potřeby doplňovat, ale nebudeme zajišťovat jejich vymývání. Ke svačině a obědu bude servírován nápoj v rámci placené stravy z naší jídelny. 
● V případě, že se během dne u některého dítěte objeví symptomy jakéhokoliv onemocnění (i kašel, nebo rýma), bude dítě izolováno od ostatních a neprodleně budou vyzváni zákonní zástupci, aby si je vyzvedli.
Jídelníček
Pondělí 03.08.2020
Nevaří se
Úterý 04.08.2020
Nevaří se
Středa 05.08.2020
Nevaří se
Čtvrtek 06.08.2020
Nevaří se
Pátek 07.08.2020
Nevaří se
Mob.:
+420 723 321 048


Copyright © 2020 Základní a mateřská škola SkaličkaTvorba webu - webseo.cz