OTEVŘENÍ MŠ

  DBEJTE NA DODRŽENÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH MŠMT.
● Příchod dětí je stanoven v době ​od 6,00 hod. do 7,25 hod​.V jinou dobu nebude z organizačních důvodů možné děti přivádět. Žádné​ vyjímky nebudou možné.
● Při příchodu projde dítě vstupní kontrolou =​ ranním filtrem​, která spočívá ve vizuální kontrole zdravotního stavu dítěte, změření teploty, dezinfekce rukou a první den bude součástí předání čestného prohlášení zákonných zástupců.Prohlášení je dostupné ke stažení na webu školy. Pokud to nebude nutné, rodiče nebudou do budovy vstupovat a dítě si převezme pověřená osoba u vstupu. V odůvodněných případech může rodič vstoupit do budovy na nezbytně nutnou dobu a po celou tuto dobu se musí chránit rouškou.
● Odchod dětí z mateřské školy bude možný až po ​14,30 hod. nejpozději v 16,00 hod. 
● Denní pitný režim bude zajištěn​ z vlastních lahví​, které si děti vždy ráno přinesou a odpoledne zase odnesou. Lahve dětem vhodně označte !!!!!!!, aby nedocházelo k záměně. Ta by mohla přispívat k šíření nežádoucích virů. Láhve budeme podle potřeby doplňovat, ale nebudeme zajišťovat jejich vymývání. Ke svačině a obědu bude servírován nápoj v rámci placené stravy z naší jídelny. 
● V případě, že se během dne u některého dítěte objeví symptomy jakéhokoliv onemocnění (i kašel, nebo rýma), bude dítě izolováno od ostatních a neprodleně budou vyzváni zákonní zástupci, aby si je vyzvedli.
Jídelníček
Pondělí 26.10.2020
Přesnídávka: Sójový rohlík, pom. z kuřecího masa A:1,7, ovoce – zelenina A:-, bílá káva A:1,7
Oběd: Polévka hovězí s vločkami A:1,3,6,7,9 Lečo s klobásou a vejci, chléb A:1,3 Ovoce A:- Čaj A:-
Svačina: Koblih A:1,3,7, ochucené mléko A:7
Úterý 27.10.2020
Středa 28.10.2020
Čtvrtek 29.10.2020
Pátek 30.10.2020
Mob.:
+420 723 321 048


Copyright © 2020 Základní a mateřská škola SkaličkaTvorba webu - webseo.cz