Domácí učení od 17.3. do 23.3. - VŠECHNO SPLNIT :)

Zdravíme všechny děti, rodiče a přátele naší školy, přepínáme na online výuku hodnou roku 2020. I pro nás učitele je to nové, ale těšíme se a doufáme, že všechno bude dobré.

Každé pondělí zde budeme aktualizovat další domácí učivo.

Dopolední program

8:00 čtení
8:30 pohybová chvilka
9:00 ČJ - psát cvičení z učebnice
9:30 pohybová chvilka, zdravá svačina
10:00 M - vypracování zadaných cvičení
10:30 pohybová nebo tvořivá chvilka (cvičení, lego, kreslení)
11:00 AJ - slovíčka, vypracovat zadaná cvičení
11:30 oběd
 

Odpolední program

pracovní činnosti pomáhat doma
mravní výchova chovat se mile, netrucovat při plnění domácích úkolů, nehádat se se sourozenci a být samostatný
prvouka dbát na dobré vztahy v rodině (např. hrát stolní společenské hry), sledovat jarní proměny přírody, nesedět u PC, telefonu a tabletu
hudebka alespoň 1x denně si zazpívat s rodiči, u YouTube nebo si zahrát na hudební nástroj

Povinně každý den číst alespoň 30 min, lépe 60 min!!! 

Tento rozvrh je především doporučením, není tedy zavazující.

Pokud budou mít děti všechny úkoly vypracované, spojte se prosím s třídním učitelem, který dětem zadá úkoly navíc. Neváhejte třídního učitele také kdykoliv kontaktovat, nebude-li dětem jasné učivo či zadané úkoly.

Průběžně Vás budeme informovat o vhodných tipech na další možnosti vzdělávání. Bude se jednat o odkazy na různé webové stránky, kde bude učivo navíc (napr. skolakov.eu)

Velmi si budeme vážit, když uvedené odkazy budete využívat až po splnění námi zadaných úkolů.

Tyto odkazy jsou doprovodné jako např. program ČT UčíTelka.

POZOR: Každá škola plní závazné učivo v různých ročnících dle svého stanovení. Proto neberte závazně cílení učiva v UčíTelce (např. násobilka je u nás až ve 3. třídě).

Proto je třeba, abyste si vždy vybrali učivo dle probrané látky v naší škole (např. 2. tř.: počítání do 100, 3. tř.: VS pouze po B, L, M atd.). Dne 16.3. byla v UčíTelce abeceda již ve 2. třídě. My ji probíráme až ve 3. třídě.

Při odpoledních činnostech nekoukat tolik na TV a PC, ale udržovat pěkné vztahy v rodině - být milý, laskavý, zodpovědný a odvážný - tyto vlastnosti potřebujeme nyní všichni nejvíce a chránit DAR ZDRAVÍ.

 

1. TŘÍDA


ČJ:

 • denně číst, procvičovat diktát probraných písmen, slabik a slov dle písanky

M:

 • procvičovat pamětné sčítání a odčítání do 10, pokračovat dál v PS

Prvouka:

 • nakreslit jarní přírodu, jak se doma učíš nebo tělesně cvičíš


2. TŘÍDA


ČJ:

 • učebnice str. 111, cv. 13, 14, 15, 16, 17 (tvrdé a měkké souhlásky) - 1 cv. denně, barevně vyznač tvrdé (modře), měkké (žlutě), doporučený čas k napsání jednoho cvičení 15-30 min (Kdo chce psát rychle, dá si prst do knihy! Kdo to dá rychleji, má delší tvořivou přestávku!)
 • Můžete si napsat diktát slov na měkké souhlásky uč. str. 71 cv. 4.
 • Každý den číst alespoň 30 min a vést si záznam o přečtených knihách!

M:

 • Pracovní sešit str. 34 - učivo - POČÍTÁME SE ZÁVORKAMI
  • Út: str. 34, procvičujte příklady na fólii
  • St: str. 35, procvičujte příklady na fólii
  • Čt: str. 36, procvičujte příklady na fólii
  • Pá: str. 37, procvičujte příklady na fólii
  • Po: procvičujte příklady na fólii
 • Každý den napsat do sešitu desetiminutovku (počítání do 20 s přechodem)!

AJ:

 • opakovat slovíčka ze slovníku (psaní i výslovnost)

Prvouka + výtvarná výchova:

 • Nakresli a napiš obrázek k prvnímu jarnímu dni 21.3.

 

3. TŘÍDA


ČJ:

 • Vyjmenovaná slova hravě - neustále vysvětlovat opaky po P.
  • Út: str. 79, cv. 7.
  • St: str. 82, cv. 5
  • Čt: str. 83, cv. 4 a) i b)
  • Pá: str. 84, cv. 4
  • Po: str. 84, cv. 5 a) i b)
 • U všech cvičení určuj slovní druhy a kroužkuj VS modře a opaky žlutě.
 • Pokud budete mít všechny úkoly hotovy, pracujte na přiložených cvičeních.
 • Prosíme rodiče, aby každý den dali dětem krátký diktát na probraná vyjmenovaná slova z VS hravě (B, L, M). U napsaných slov určovat i slovní druhy.
 • Každý den číst alespoň 30 min a vést si záznam o přečtených knihách v sešitu Prvouky.

M:

 • Do sešitu Násobení zapsat dělení 7 a učit se ho zpaměti.
 • Prosíme rodiče, aby každý den dali dětem alespoň dvě desetiminutovky na násobení a dělení - zrychlovat!!
 • PS modrý - libovolně pokračovat
 • uč. žlutá* str. 21, cv. 67, 72, 73, 74, 75, 76
 • uč. žlutá str. 46, cv. 24, 25, 26, 27, 29, 30
 • *Kdo učebnici nemá, ozvěte se třídnímu učiteli.

AJ:

 • opakování slovíček, sloveso TO BE, kladná a záporná věta (celý i zkrácený tvar)

VV + PRV:

 • Nakresli a napiš obrázek k jarní rovnodennosti (21.3).

 

4. TŘÍDA


ČJ:

 • Vytvořit plakát na rod ženský (žena, růže, píseň, kost) dle vzoru.
 • Dopiš kartu Skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského dle vzoru.

POZOR - NOVÉ UČIVO (nebudete-li něčemu rozumět, volejte třídní učitelce)
Zapamatuj si, že pouze vzor ŽENA má v koncovkách všude “y” kromě 
7. pád mn. č. = ami (VÝJIMKA), ostatní vzory (růže, píseň, kost = “i”).
Koncovky určuj podle karty!
ŽENA (žena bez ženy) a=y: škola - bez školy, stodola - bez stodoly, žába - bez žáby
VÝJIMKA: se školami, se stodolami, s žábámi
RŮŽE (růže bez růže) e=i: jedle - k jedli, židle - k židli = i
PÍSEŇ (píseň bez písně) i: větev - na větvi, pánev - na pánvi = i
KOST (kost bez kosti) i: radost - bez radosti, starost - bez starosti = i

 • Červený pravopis PJ (nový): str. 7-10.
 • Opiš do sešitu 1 cvičení denně dle tohoto dokumentu.
 • Pokud nebudete čemukoliv uvedenému rozumět, volejte třídní učitelce.

M:

 • Út: str. 32, cv. 19
 • St: str. 33, cv. 5
 • Čt: str. 42, cv. 8
 • Pá: str. 52, cv. 6
 • Po: str. 49, cv. 14

AJ - Project*:

 • Opiš a nauč se slovíčka str. 81/Days of the week + tato slovíčka:
  • today [təˈdei] dnes
  • yesterday [yestərˌdei] včera
  • tomorrow [təˈmôrō] zítra
 • str. 18/1
 • str. 19/4,5,6
 • *p. uč. David má Project: Eliška, Mirek, Míša - prosíme tyto děti, aby si Project vyzvedly u p. uč. doma (T: 725 076 739).
 • *p. uč. Petra má Project: Viki, Quido, Julča, Max, Elen, Luky - prosíme tyto děti, aby si Project vyzvedly u p. uč. doma (Máchova 941 - schody do CT parku, T: 703 122 486)

 

5. TŘÍDA


ČJ:

 • Procvičování předpon z-, s-, vz-
 • uč. 16/33, 34, 35 + naučit růžové rámečky
 • uč. 19/9
 • uč. 21/14
 • Číst!!! Zápis o knize do sešitu nebo na papír.

M:

 • PS str. 62-65 (mohou i více)

AJ:

 • Opakovat a procvičovat slovíčka z celé lekce 4.
 • Napsat 10 kladných a 10 záporných vět o tom, co teď děláš nebo neděláš.

Páťáci, kteří se připravují na přijímací zkoušky, vypracují denně 1 stránku v PS k PZ.


Jídelníček
Pondělí 30.03.2020
Nevaří se
Úterý 31.03.2020
Nevaří se
Středa 01.04.2020
Nevaří se
Čtvrtek 02.04.2020
Nevaří se
Pátek 03.04.2020
Nevaří se
Mob.:
+420 723 321 048


Copyright © 2020 Základní a mateřská škola SkaličkaTvorba webu - webseo.cz