Domácí učení od 24.3. do 30.3.

Začalo nám jaro a dny se prodloužily. Nucené zastavení řady činností přináší, zvláště pro přírodu, řadu ozdravných efektů. Všímáte si jich taky? V ulicích je méně hluku, vzduch se zdá být čerstvější. Zvěř i probouzející se příroda se dozajista radují. A snad se i do vašich těl vlévá nová jarní míza. Nechceme vás zahltit, ale přinášíme další náplň do denního řádu, který jsme se snažili nastavit již minulý týden.

Doufáme, že děti první týden doma obstály a úkoly plnily většinou samy a bez kňučení!? ;)

Modrý život

V současné době jsme zkoušeni překážkami a úkoly, o kterých se nepíše v žádné učebnici. Naším hlavním úkolem je, snažit se být především slušný, samostatný a umět pomáhat. Proto bude ode dneška zaměřena pozornost na "Modrý život". Vypůjčili jsme si známou zkoušku Jaroslava Foglara, kterou plnili i kluci z Rychlých šípů a kterou jsme upravili podle zákonů naší školy. Úkolem dětí bude, aby poprosili rodiče o stažení a vytištění stránky na tento týden ZDE (a poté i týdny nadcházející). 

Nezapomeň a vyzkoušej

 • 22.3. je vyhlášen Světový den vody. Věděli jste to? Půjde-li to, navštivte nějakou studánku a zkuste ji vyčistit. Anebo jen zavítejte k nejbližšímu potůčku či Bečvě a pozorujte, jak je smaragdová. To nabízí pouze předjaří.
 • 26.3. nezapomeňte sledovat premiéru Šikulů. Bude to díl o naší škole. Vzpomínáte, jak nás v lednu natáčel štáb ČT?

Vitamíny a zdravá strava

Daří se vám každý den potěšit váš žaludek čerstvou zeleninou, ovocem nebo jarní bylinou plnou vitamínů? U Bečvy už se vyklubal medvědí česnek (trhejte ho s rozmyslem a nikdy nevytrhávejte s kořínkem). Doma je nejlepší čas vysadit třeba řeřichu (má také hodně vitamínu C). Vlhkou vatu a semínka dá dohromady i předškolák, ale žák naší školy to zkusí propojit s prvoukou a vlastivědou. Zkuste vysadit řeřichové světadíly nebo třeba vaše jméno či jiný tvar. Což? Svému třídnímu učiteli můžete zasílat své výtvory.

Poznávačka jarních květin

Věříme, že se dostáváte do přírody i dále od vašeho domu a pokud vyhlížíte spíše dálavy, tak zkuste sklopit zrak i pod vaše nohy. Pozor, abyste nezašlápli první barevné posly jara a cenný zdroj potravy pro včelky. Máme tady sadu jarních květin. Poznáte je? A nespletete je, ani když je najdete na další procházce? Držíme pěsti. A pokud byste tápali a nevlastníte ani papírový atlas rostlin, zkuste mobilní aplikaci PlantNet. Od teď koukat pod nohy, poznat, ale netrhat!

Domácí těleska (bit.ly/teleskadoma)

Slibovali jsme tipy na takové to domácí hýbání. Určitě jste na něco přišli a vyzkoušeli i třeba cvičení s UčíTelkou. Jak ta se vám vůbec páčí? Naše tipy budeme doplňovat ZDE. Pojďte vyzkoušet třeba "Tlapičky" (Anežka a Eliška Macháňovi performují dvě varianty). Máte-li chuť, otisky nohou a rukou si vyrobte. Rázem máte i domácí výtvarku a pracovní činnosti.


1. TŘÍDA


Milí prvňáčci, čtěte, čtěte, čtěte, počítejte zpaměti do 10 a pište diktát písmen, slov a krátkých vět. Ostatní si povíme osobně do telefonu nebo na internetových sítích. Moc se těším!
 
Milí rodiče, napište mi prosím, jakým způsobem se spojíme. Pokud vám mnou navržený čas nebude vyhovovat, napište kdy a já se přizpůsobím. Navržené časy konzultací ZDE.

Vaše p. uč. Hanka

AJ

 • video k opakování a výslovnosti ČÍSLA  shlédněte ZDE


2. TŘÍDA


ČJ (odkaz na učivo ZDE, můžete vytisknout)

Důležité učivo bude uvedeno tučným písmem.

Čtení - výstup 2. třídy - plynulé hlasité čtení s porozuměním - každý den číst nejméně 30 minut

Orientace v textu (každý den procvičovat) neustále procvičovat v knize ČJ libovolné cvičení č. 1 (krátké články), umět povyprávět o čem článek je, dbát na hlasitou výslovnost.
 • Umět ukázat např. kde začíná první věta a kde končí, např. kde začíná a končí 3. věta, kde začíná a končí poslední věta, spočítat počet vět v článku.
 • V určené větě umět spočítat počet slov, ve slovech písmena.
 • Rozeznávat pojem věta, slovo, písmeno.
 • Umět rozpoznat, jestli se jedná o větu oznamovací, rozkazovací, tázací a přací.
Psaní - neustále zrychlovat bezchybný opis a přepis.

Pro rychlejší přepis učit dítě mít prst v knize a neustále ho držet na předepsaném textu (aby dítě neztrácelo čas hledáním opisovaného textu).

Na konci dubna by měli žáci bezchybně opisovat z knihy ČJ, jakékoliv cv.1 do 15-30 min. Pokud dítě udělá chybu v přepisu - označit chybné slovo tečkou nebo na něj ukázat, aby dítě našlo chybu samo.

V přepsaném textu kroužkovat modrou pastelkou tvrdé souhlásky, měkké souhlásky žlutou barvou. Upozorňovat děti, že dy, ty, ny a di, ti, ni poznají jedině sluchem, nad tyto slabiky značit symbol malého ouška (symbol C).
 • Út - přepsat str. 73, cv. 1
 • St - přepsat str. 74, cv. 1
 • Čt - přepsat str. 75, cv. 1
 • Pá . přepsat str. 76, cv. 1
 • Po - přepsat str. 79, cv. 1 - toto není jenom přepis, ale také doplňování.

Diktát - každý den diktovat dva nebo tři řádky slov, od str. 47-67 výběr jakýchkoliv slov ze zelených cvičení (opakování tvrdých a měkkých souhlásek).

Nové učivo (orientačně)
 • Jména, osob, zvířat, měst, řek, apod.
 • Učit děti na rodinných příslušnících a kamarádech, např. že maminka, tatínek, strýc, holčička nejsou jména, ale napiš např. maminka Eva, tatínek Jiří, holčička Klárka - jména vždy s velkým písmenem.
 • Učit jména zvířat - pes není jméno, kočka není jméno, kůň není jméno atd. Ale Bobík je jméno, Micina je jméno, Šemík je jméno apod.
 • Učit názvy vesnic a měst podle obcí v blízkém okolí (Skalička, Zámrsky, Hranice, Horní Těšice, Přerov, Olomouc).
 • Dále - řeka není jméno, Bečva je jméno.
Nové učivo - v jakémkoli textu str. 73-76, cv. 1 by děti měly jen orientačně zkoušet najít podstatné jméno, což jsou osoby, zvířata a věci. Zatím nemusí určovat čísla, rody apod. - probíráme na konci 3. třídy a na začátku 4. třídy.

M (odkaz na učivo ZDE, můžete vytisknout)

Důležité učivo - umět rychle a zpaměti sčítat a odčítat do 20 s přechodem přes 10 - denně krátké desetiminutovky - zpaměti

Umět se orientovat v číselné řadě do 100 (číselná osa, číselný čtverec).

Typy příkladů - urči číslo před a za, desítku před a za, ptát se 28 a kolik mi chybí do 30, 84 a kolik mi chybí do 90, atd.
Umět se orientovat s pomocí číselné osy a číselného čtverce a také zpaměti.

Při sčítání a odčítání příkladů do 100, umět si nejdříve příklad přečíst a rozdělit si číslo na jednotky a desítky a potom číslo teprve sečíst.
 • Pracovní sešit str.38-43 - učivo: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100 (př. typu 30+25, 25-5)
 • Učebnice matematiky str.44 - Zásoba příkladů k opakování
 • Fólie s příklady
 • Út : PS str.38,39, opis příkladů z učebnice str.44/cv.9,10
 • St : PS str.40, opis příkladů z učebnice str.44/cv.11,12
 • Čt: PS str.41, opis příkladů z učebnice str.44/cv.13,14
 • Pá: PS str.42, opis příkladů z učebnice str.44/cv.15,16
 • Po: PS str.43, opis příkladů z učebnice str.44/cv.17,18
ODKAZY NA PROCVIČOVÁNÍ UČIVA
Učivo ČJ, M, AJ můžete procvičovat na tabletu nebo PC na těchto webových stránkách:
http://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/
http://skolakov.eu/matematika-2-trida/
http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
http://rysava.websnadno.cz/Matematika-2rocnik.html
http://rysava.websnadno.cz/2rocnik---odkazy.html
http://cviceni.testy.sweb.cz/index.htm

Konzultační hodiny - dne 23.3. proběhly první konzultace ZDE.


3. TŘÍDA


ČJ (odkaz na učivo ZDE, můžete vytisknout)

U všech cvičení určovat slovní druhy. Pokud udělá žák chybu, vždy hledat správný tvar v sešitě "Vyjmenovaného slova hravě" : Pokud budete mít všechny úkoly hotové, pracujte na přiložených cvičeních.

Důležitý dlouhodobý úkol - je potřeba zvládnout vyjmenovaná slova po B, L, M, P. Umět příbuzná slova k vyjmenovaným slovům a opaky.

POZOR - NOVÉ UČIVO (probereme během konzultačních hodin)
Je to dlouhodobý úkol - s časováním sloves pouze seznamovat. Při časování slovesa “být” budeme spojovat učivo s AJ (např. já jsem = I am, ty jsi = you are, ...)
Zkoušej určovat podle tabulky (kniha str. 88-89):
 • osobu
 • číslo
 • čas
Tabulka, podle které budeš určovat osobu a číslo u sloves:
Jednotné číslo  (č. jd.) Množné číslo (č. mn.) 
1. osoba Já čtu 1. osoba My čteme
2. osoba Ty čteš 2. osoba Vy čtete
3. osoba On čte
Ona čte
Ono čte
3. osoba Oni čtou
Ony čtou
Ona čtou

Vybrané sloveso např. kreslíme - žák si podle tabulky musí nahlas říct všechny tvary a citem pozná, která osoba (os.) je správně. Zamyslí se nad číslem (č. jd., č. mn.). Pokud žák tento úkol v různých tvarech zvládne (kreslíš, kreslíte, ...) a určí správnou osobu a číslo, můžete přejít k dalšímu úkolu - zkoušet určit čas (minulý - čas. mn, přítomný - čas. př, budoucí - čas b).

Dlouhodobý úkol (učivo pro 3. a 4. třídu) : určování sloves budeme spojovat také s AJ (např. já jsem = I am, ty jsi = you are...)

Dlouhodobý úkol - pokud žák zvládne podle tabulky určovat osobu a číslo a dovede se zamyslet nad časem, může písemně určovat dle zkratek os., č., čas.

Např. kreslíš - os.2., č.jd., čas př.
  budeme kreslit - os. 1., č.mn., čas b.

M (odkaz na učivo ZDE, můžete vytisknout)

Velmi důležitý úkol - umět na rychlost zpaměti násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Denně dávat desetiminutovky.

Pokračovat v modrém pracovním sešitu

POZOR - NOVÉ UČIVO (probereme během konzultačních hodin) - Vysvětlovat během celého dubna (někdy trvá zvládnutí učiva déle než 10 dnů).
Písemné odčítání pod sebou

1) Nejprve umět správně pod sebe zapsat jednotky, desítky, stovky
     378
    -215
    
Učit žáky, že u odčítání se píše mínus - .

2) Zpočátku musíte dávat dětem takové příklady, aby v nich nebyl přechod přes 10 (větší číslo nahoře)

3) Učit děti, že se ptají 5 a kolik mi chybí do 8. Vždy musí postupovat odspodu nahoru a od jednotek ke stovkám.

4) Nahoře může být stejné číslo
     375       509
    -215      -209

Procvičovat příklady Kniha na str. 43, cv.3

5) Pokud dítě zvládne učivo v bodu 1, 2, 3, 4 můžete přejít k bodu číslo 5 : Přechod přes 10 u jednotek

Tento text je napsaný tak, aby to pochopily děti (máme to osvědčené i když to není matematicky správně): Žák si musí zadaný příklad nejdříve prohlédnout (přečíst) očima. Pokud zjistí, že je v jednotce nebo desítce větší číslo, stejné nebo 0, odečítá podle bodů 1-4.
Pokud si dítě prohlédne příklad
     353
    -127

a zjistí že je v jednotce menší číslo, musí z něho vytvořit větší, tím že k němu připíše 1, stane se z toho 13. A ptá se 7 a kolik mi chybí do 13? Odpověď 6. Číslo 6 zapíše do jednotek. Protože jsem si půjčil 10, kterou jsem zapsal jako 1 ke 3 a vznikla z toho 13, musím dluh vrátit a 1 přičte k 2. V hlavě si představím, že sčítám (1+2=3) a zeptám se 3 a kolik mi chybí do 5. Odpověď 2. Zapíšu 2 do desítek. U desítek jsem si nic nepůjčoval, nic nevracím, proto se rovnou ptám 1 a kolik mi chybí do 3. Do stovek zapíši 2.

Procvičovat příklady Kniha na str. 44, cv. 8, 13

Prosíme rodiče, aby při vysvětlování byli trpěliví. Při přechodu přes 10 dětem činí veliké problémy si vše uvědomit a následně zautomatizovat.

6) Pokud dítě pochopí bod 5 (přechod přes 10 u jednotek), můžete zkoušet i příklady s přechodem 10 u desítek. Trvejte na tom, aby si děti půjčené jedničky zapisovaly. K držení desítek na prstu přejděte až po cca 30 dnech (z praxe víme, že je lepší půjčené desítky zapisovat po celou 3. třídu).

příklady Kniha na str. 45, cv. 15, 20

Když se vám nebude dařit učivo zvládnout, volejte 723 321 048 (Dušana Mužíková).

Milí rodiče, napište mi prosím, jakým způsobem se spojíme. Pokud vám mnou navržený čas nebude vyhovovat, napište kdy a já se přizpůsobím. Navržené časy konzultací ZDE.

AJ

 • úkoly od p. uč. Petry ZDE
 • video na opakování a výslovnost FEELINGS ZDE


4. TŘÍDA


 ČJ (odkaz na učivo ZDE, můžete vytisknout)

 • Červený pravopis PJ (nový): str. (11,12 + vyfotit a zaslat ke kontrole).
 • Kniha ČJ4 - opiš do sešitu – str. 81/6, 82/8, 82/10, 85/3, 85/1 (vyfotit a zaslat ke kontrole).
 • každý den číst 30 minut a zapsat do čtenářského deníku zápis alespoň 2 přečtených knih
 • Pokud nebudete čemukoliv uvedenému rozumět, volejte třídní učitelce.

Pozor:

1) Při určování y,i v koncovkách měj před sebou VŽDY KARTU!

2) Slovo si musíš nejprve říct v jednotném čísle (JEDNA), abys poznal, zda se jedná o rod STŘEDNÍ nebo ŽENSKÝ!
TO = rod STŘEDNÍ
TA = rod ŽENSKÝ
Např. v mapách (JEDNA mapa = TA mapa = rod ŽENSKÝ)
s koly (JEDNO kolo = TO kolo = rod STŘEDNÍ)

3) POZOR! Při určování ŽENA X KOST
  
ŽENA = Y      KOST = I (kost bez kosti)
Ostrava = y (z Ostravy - BEZ ŽENY)      Příbram = i (z Příbrami - BEZ KOSTI)
lípa = y (bez líp- BEZ ŽENY)      obuv = (v obuvi - BEZ KOSTI)

M

 • str. 48 cv. 2, 4, 7
 • písemné dělení – už umíme - str. 24 cv. 9
 • písemné dělení – dle přiloženého videa – str. 26 cv. 24 - vyfotit a zaslat ke kontrole
 • str. 26 cv. 30 – zákon – nejprve vypočítám příklad v závorce a pak se vracím na začátek. Příklad 720 : (14-6) =

Nejprve vypočítám závorku (14-6) = 8
Pak se vracím na začátek 720 : 8 =

AJ

 • Zopakuj si slovíčka Dny v týdnu – video s výslovností ZDE.
 • Opiš a nauč se slovíčka Měsíce v roce (nadpis Měsíce v roce = Months of the Year) – video s výslovností ZDE.
 • Rodiče, zkontrolujte prosím dětem, zda mají správně opsaná slovíčka (dny v týdnu, měsíce v roce) v sešitu Vocabulary, ať se je děti špatně nenaučí. Moc děkuji.
 • Přelož věty (vyfotit a zaslat ke kontrole).
 • všechny videa k opakování a výslovnosti ZDE

Prosím, zda byste mi mohli průběžně posílat ke kontrole vyfocené zadané úkoly vašich dětí (WhatsApp nebo Messenger nebo mail ondrouskova@zsmsskalicka.cz), abych se mohla podívat, jak pracují a zda všemu správně rozumí. Pokud bude u úkolu napsáno (vyfotit a zaslat ke kontrole) – chci mít posláno. Pokud to u úkolu není, nemusíte posílat, nechám na vaší dobrovolnosti. Přeji Vám všem pevné zdraví.

Vaše p. uč. Nela

Konzultační hodiny k ČJ a M sledujte ZDE. Pokud vám mnou navržený čas nebude vyhovovat, napište kdy a já se přizpůsobím.

VL


5. TŘÍDA


ČJ - DRUHY ZÁJMEN

 • napsat nebo nalepit do sešitu a naučit zpaměti (k pochopení využij růžový rámeček v učebnici na str. 109)
 • druhy zájmen
 • učebnice
  • str. 112/9, 10
  • str. 113/17 (+ urči slovní druhy)
  • str. 87/6 (+ podtrhni základní skladební dvojice)

M

 • PS str. 66, 67, 68, 69

AJ

 • procvičování přítomného času prostého, sloves TO BE, TO HAVE GOT a slovíček
 • PS
  • 38/1, 2
  • 40/1, 2
  • 65/2, 3
Žáci 5. třídy, kteří jsou ze Skaličky, si vyzvednou učebnice a PS u p. uč. Davida doma.

Konzultační hodiny k ČJ a M sledujte ZDE. Pokud vám mnou navržený čas nebude vyhovovat, napište/zavolejte (777 206 560) kdy a já se přizpůsobím.


KYTARA


Pondělní skupina

Středeční skupina

 • opakovat dosud naučené akordy a písničky (ze sešitu)
 • naučit se akordy Am a C (viz. příloha)
 • zkusit si zahrát
 • Nezapomenout na rozcvičení prstů a hru s metronomem
 • Kytaru vzít do ruky nejlépe denně - kdy jindy, než teď


LOGOPEDIE


V případě potřeby se obracejte telefonicky na p. uč. Věrku Mazanovou (728 974 915).

 


Jídelníček
Pondělí 30.03.2020
Nevaří se
Úterý 31.03.2020
Nevaří se
Středa 01.04.2020
Nevaří se
Čtvrtek 02.04.2020
Nevaří se
Pátek 03.04.2020
Nevaří se
Mob.:
+420 723 321 048


Copyright © 2020 Základní a mateřská škola SkaličkaTvorba webu - webseo.cz