Organizace 1. týdne 2021

(neděle 3.1.2021, 12:50)

Vážení rodiče, 
přejeme Vám do nového roku zdravíčko a štěstíčko. Přejeme Vám, ať myslíte zdravě, šťastně, láskyplně. Na co myslíme, tím se stáváme. Vpusťte do mysli lásku, empatii, porozumění, pokoru, mír a klid 


 Stav psa štěkajícího nejvyšší pohotovostí zasáhl i náš pedagogický sbor. Aktuálně jsou 4 pedagogové v karanténě. Z toho plyne omezené zajištění prezenční výuky 1. a 2. třídy, školní družiny, mateřské školy a dohledů v autobusech. Snažíme se však vybalancovat vše k co nejobvyklejšímu chodu. Těžko však předpokládat, jak se situace změní v následujících dnech. Pokud by se stav izolovaných pedagogů navýšil, budeme nuceni omezit, příp. zcela zrušit školní družinu a dohledy v autobusech (*).

Prosíme Vás proto o trpělivost a schovívavost. Častější emaily a online komunikace nás bohužel nemine. 

1. a 2. třída je ve škole

 • Obě třídy budou v 1. patře (jako před Vánocemi).
 • Autobusy
  • ranní 7:11 od pošty dohled JE.
  • odpolední 
   • 13:15 od školy dohled NENÍ
   • 14:47 od školy dohled NENÍ
   • 15:56 od školy dohled JE
 • Bedlivě však sledujte aktuální jízdní řád. Je možné, že některé spoje přejdou do prázdninového režimu.

Školní družina

 • V pondělí 4.1. a úterý 5.1. bude zajištěna do 15:45.
 • Od středy stav aktualizujeme s ohledem na *

Zdravotní stav

 • Důsledně připomínáme, abyste do školy neposílali dítě, které vykazuje známky nachlazení.
 • Pokud víte, že jste byli v kontaktu s covid pozitivní osobou, jednejte osobně zodpovědně a ohleduplně. Setrvejte raději 3 dny doma a sledujte příp. změny vašeho zdravotního stavu. 
 • Do budovy školy je rodičům vstup prozatím zcela zakázán.

3., 4. a 5. třída zůstává doma na online výuce

 • Učivo bude aktualizováni na zaběhnutém místě bit.ly/vyukaskalicka.
 • Učivo bude aktualizováno vždy v pondělí v 20:00!!! Děti budou mít tedy zadanou práci a úkoly na úterý, středu, čtvrtek, pátek a pondělí.
 • Na pondělí 4.1. mají děti samostatný úkol napsat (5. třída), nakreslit (3. třída) nebo obojí dohromady (4. třída)
  • Jak jsem prožil Vánoce, zimní slunovrat a příchod nového roku?
  • Jaké přání chci do roku 2021 dát Zemi, přírodě, škole, rodině a sobě?
  • Kreslit a psát můžete například o tomto:
   • Těšil jsem se na hromadu dárků? Byl jsem pořád u televize, počítače, tabletu a telefonu?
   • Doma jsem s ničím nepomohl a se sourozenci jsem se jen hádal?
   • Podařilo se mi dělat mír a pohodovou atmosféru tím, že jsem pomáhal? S čím vším jsem vlastně pomáhal?
   • Chodil jsem pravidelně ven na čerstvý vzduch a do přírody? Vzpomněl jsem si na lesní zvěř a ptáčky a donesl jim něco k snědku?
   • Sleduji, že je brzy tma a ráno dlouho trvá než se rozední? Nebo už je den či noc kratší? Jak to vlastně je?
   • Co se mi v minulém roce nepovedlo, nedařilo, nešlo a chtěl bych se toho zbavit, změnit to? V čem se chci polepšit?
  • Slohovou práci či obrázek budou děti ústně prezentovat při společné třídnické online hodině v úterý 5.1. od 9:30!!!

 • V úterý 5.1. od 9:30 až do 12:00 proběhne online třídnická hodina:
  • 3. třída: bit.ly/meet-vera nebo spusťte Meet a zadejte tento kód: gvq-tfpe-bde
  • 4. třída: bit.ly/meet-gabina nebo spusťte Meet a zadejte tento kód: fnr-pgoo-tyy
  • 5. třída: bit.ly/meet-nela nebo spusťte Meet a zadejte tento kód: otw-ghsf-pob
  • Připojujte se již 5 min předem!
 • Od středy 6.1. již klasická online výuka dle rozpisů a zadání z bit.ly/vyukaskalicka.

Online výuka a samostatná práce dětí

 • Zkušenost s online výukou se blíží téměř jednomu roku "experimentování" a my bychom rádi ujistili rodiče v tom, že
  • pro dítě je efektivnější a intenzivnější online hodina (60 min) zcela individuální anebo v malé skupince max. 4 dětí.
  • online výuka celé třídy (až 18 dětí) 4 hodiny v kuse vede k děti k nízkému soustředění a dělání nezištných rušivých činností jako je sledování tabletu, televize apod. mimo webkameru, což učitel neovlivní.
  • online hodina celé třídy bude zařazena občasně, a to pro vzájemné neformální setkání všech spolužáků a dále k ověřování úrovně znalostí dětí (desetiminutovky, testy apod.).
 • Samostatnou práci dělají děti SAMY.
  • Veďme společně (učitelé a rodiče) děti k samostatné práci. Děti budou mít zadány úkoly, které zvládnou bez pomoci rodiče. Vaší snahou je udržet u dětí disciplínu v tom, aby na úkoly opravdu "sedly". Opakujte jim, že normálně by makali ve škole. Teď sedí sice doma, ale v čase, kdy se dělají věci do školy. Zkuste si zavést denní rytmus, který jsme několikrát nabízeli: čtení - 15 min pauza - opisy/přepisy - tělocvičná chvilka - matika - pauza atd.
 • Nové učivo dělají děti S UČITELEM NA ONLINE VÝUCE.
  • Pokud si dítě s čímkoliv neví rady anebo jste v koncích s "domácí školou" jako rodiče, kontaktujte kdykoliv a bezodkladně třídního učitele.

Rozcvičky od středy 6.1. v 8:30 - povinně

 • Opět budou online rozcvičky na bit.ly/rozcvickaskalicka nebo spusťte Meet a zadejte tento kód: iox-efbh-tzb
 • Abychom každý den nabudili mysl, jsou pro všechny děti na distanční výuce povinné!!!

Obědy do jídlonosičů

 • Stejně jako před Vánocemi můžete odebírat obědy dle těchto pravidel:
  • Zájem o obědy nahlaste ZDE.
  • Odběr obědů je závazný vždy na celý týden.
  • Viditelně podepsaný jídlonosič odevzdat na rampu u jídelny nejpozději do 10:00.
  • Od 10:30 je možno si již naplněný jídlonosič vyzvednout na schodech do jídelny (!).
  • Pokud máte dvě sady jídlonosičů (podepsaných), můžete jej zanechat na rampě jídelny kdykoliv = bude Vám naplněn vždy následující den.

Online rodičovské schůzky

 • Budou během ledna. Přesný termín budeme aktualizovat.

Hodnocení za 1. pololetí

 • Od 2. týdne budete informováni o výstupech učiva za 1. pololetí a systémem hodnocení na pololetní vysvědčení.
 • Pro slovní hodnocení na vysvědčení budou rozhodující samostatné práce dětí při skupinových online hodinách. Děti budou své vypracované zadání ihned odesílat ke kontrole (tento týden budeme ladit).


 Hlavu vzhůru a směle do učení. TUZŠS (tým učitelů ZŠ Skalička)
MEET - přehled odkazů
Jídelníček
Pondělí 25.01.2021
Oběd: Polévka drožďová A:1,3,6,7,9 Filé s brokolicí a mozarellou, bram kaše, mrkvový salát A:1,4,7 Ovoce A:- Čaj A:-
Úterý 26.01.2021
Oběd: Polévka hovězí s jáhlami A:1,3,6,7,9 Kuřecí přírodní řízek, těstoviny, červená řepa A:1 Minerálka A:-
Středa 27.01.2021
Oběd: Polévka špenátová A:1,3,6,7,9 Vepřové výpečky, zelí, bramborový knedlík A:1,3,7 Voda s rakytníkem A:-
Čtvrtek 28.01.2021
Oběd: Polévka čočková A:1,3,6,7,9 Vepřové nudličky po stroganovsku, brambory A:1,7 Ovoce A:- Čaj A:-
Pátek 29.01.2021
Oběd: Polévka bramborová s cibulí A:1,3,6,7,9 Palačinky A:1,3,7 Ovoce A:- Ochucené mléko A:7, čaj A:-
Mob.:
+420 723 321 048


Copyright © 2021 Základní a mateřská škola SkaličkaTvorba webu - webseo.cz